444 1 633 0(553) 034 2205 prof.sinanekici@gmail.com

Testis Kanserinin Tedavisi Nasıl Yapılır?

Muayene, radyolojik ve laboratuar testleri sonucunda testis tümörü tanısı konulduğunda vakit geçirmeden ameliyat ile testis incelenmelidir. Kasık bölgesinden yapılan kesi ile testis ortaya çıkartılır, çok şüphede kalınırsa ameliyat sırasında biyopsi (enükleasyon) alınarak patolojik inceleme yapılabilir.

Testis koruyucu, sadece tümörün çıkarıldığı bir cerrahi yöntem mümkün mü? Hastanın diğer testisi normal ise organ koruyucu cerrahi tercih edilmez. Fakat, her iki testiste tümör var ise, daha önce bir testis tümörü nedeniyle alınmış kalan testiste sonradan tümör oluşmuş ise, tek testisli hastada tümör var ise, testis tümörü boyutu testis volümünün %30’unun altında ise sadece tümörlü alanın çıkarılması tercih edilebilir.

Testisin alınması hem tedavi hem de hastalığın evrelendirilmesi amacıyla yapılır.

Evreleme

Alınan testisin patolojik incelemesi sonucu tümörün cinsi ve lokal evresi ortaya çıkar. Ek olarak:

Tümör belirleyicilerin yarılanma sürelerine göre ameliyat sonrası tekrar incelenmesi ile metastatik veya tespit edilemeyen bir odak varlığı hakkında bilgi edinilebilir.

Karın içi ve akciğer etrafındaki lenf nodları, karaciğer, akciğer ve şüphe varsa beyin ve kemikler metastaz açısından değerlendirilmelidir.

Bu amaçla tümör belirleyicileri ve abdomen, pelvis ve toraks tomografileri mutlaka incelenmelidir. İhtiyaç duyulduğu zaman magnetik rezonans (MR) görüntüleme, kemik sintigrafisi, beyin tomografisi veya MRG’si ve PET tomografi (seminomlarda kemoterapi sonrasında) kullanılabilir.

Evre 1: Tümör sadece testis ve çevre dokuları tutmuş ama hiçbir lenf noduna metastaz yapmamıştır. Tümör belirleyici düzeyi yüksek olabilir.

Evre 2: Testisteki tümör olsun olmasın, karın içinde lenf nodlarına metastaz vardır.

Evre 3: Karın içindeki lenf nodlarına metastaza ek olarak yüksek veya çok yüksek tümör belirleyicileri düzeyi vardır. Veya Karın dışında lenf nodlarına veya akciğere metastaz vardır. Veya lenf nodu veya akciğer dışında herhangi bir dokuya metastaz vardır.

Seminomların %90’ı tedaviye iyi yanıt verir. Non-seminomları ise %56’sı iyi, %28’i orta derecede yanıt verir.

Testis Tümörünün Üreme Hücreleri Üzerine Etkisi

Testis tümörü olan hastaların sperm üretiminde de bozulmalar görülmektedir. Ayrıca, tedavi için uygulanan kemoterapi ve radyoterapi de sperm üretiminde bozulmaya neden olarak kısırlık gelişimine neden olabilir. Bu nedenle tedavi öncesinde hastanın meni örneği vererek spermlerinin dondurularak, ileride çocuk sahibi olmak istediğinde kullanılması sağlanmalıdır.

13