444 1 633 0(553) 034 2205 prof.sinanekici@gmail.com

Testis Kanserinin Tanısı Nasıl Konulur?

Genellikle ağrısız, testiste sert kitle ilk belirtidir. Hastaların %20’sinde ise ağrı olabilir. Hastaların %7’sinde memelerde büyüme, %11’inde bel, sırt veya yan ağrısı görülebilir. Testisinde kitle olan, karında veya akciğerinde kitle tespit edilen veya kanda tümör belirleyicileri yüksek bulunmuş fakat muayenesinde testisinde kitle tespit edilmeyen genç hastalarda mutlaka testislere ultrasonografi yapılmalıdır.

Ultrasonografinin hassasiyeti yüksektir ve risk taşıyan hastaların takibinde de kullanılır. Mikrolitiyazis varlığı, testisin küçüklüğü (atrofi, <12 ml), inmemiş testis olması gibi riskler eşlik etmiyorsa, tek başına biyopsi veya ultrasonografi ile takip edilmesine gerek yoktur.

Magnetik rezonans görüntüleme ultrasonografiden daha hassastır, şüpheli durumlarda kullanılabilir.

Tümör Belirleyicileri:

Testis tümöründe kullanılan tümör belirleyicileri hem tanı koymada hem de hastalığın takibinde çok yardımcıdır. Alfa feto protein (AFP), beta human koryonik gonadotropin (βhCG) ve laktat dehidrogenaz (LDH) kullandığımız tümör belirleyicileridir. Tümör belirleyicilerinin normal olması tümör olmadığını göstermez. Non-seminom tümörlerin %90’ında tümör belirleyicileri yüksektir. Tümör belirleyicilerinden sadece βhCG seminomların %30’unda yüksek bulunur. Tümör boyutu ne kadar büyükse LDH yüksekliği o kadar fazladır.

13