444 1 633 0(553) 034 2205 prof.sinanekici@gmail.com

Stroma Kaynaklı Testis Tümörleri

Nadir görülür. Tüm testis tümörlerinin %2-4’ünü oluşturur.

Leydig Hücreli Testis Tümörleri:

30-60 yaş arasında en sık görülür. Bebeklik ve çocukluk çağında da (özellikle 3-9 yaşa arası) görülebilir. Bu tümörlerin %10’u kötü huylu cinstendir. Tanıda ağrısız testiste kitle en önemli belirtidir. Hastaların %80’inde hormonal bozukluklar görülebilir. Tümör belirleyicileri normal düzeydedir. Hastaların %30’unda memede büyüme (jinekomasti) görülür.  Tedavi için, hastada hormonal bozukluklar ve jinekomasti var ise, mümkün ise sadece tümörün alınması ameliyatı yapılmalıdır. Patolojik inceleme sonucunda gerek görülür ise testisin tamamı alınabilir. Patoloji sonucunda kötü huylu tümörü olan hastalarda tüm testisin alınmasına ek olarak karın içindeki lenf nodlarının çıkarılması ameliyatı da yapılmalıdır. Patoloji sonucunda kötü huylu tümör yok ise hasta düzenli kontroller ile takip edilmelidir. Lenf nodlarına, akciğere, karaciğere veya kemiğe metastaz oluşmuş hastalarda tümör kemoterapi ve radyoterapiye dirençli olduğu için yaşam beklentisi maalesef düşüktür.

Sertoli Hücreli Testis Tümörleri:

Çok nadir görülür. Sıklıkla 45 yaş civarında görülür. 20 yaşın altında oldukça nadirdir. Tümörlerin %10-22’si kötü huyludur. Tanıda ağrısız testiste kitle önemli bir belirtidir. Hormonal bozukluk görülmez. Bazen jinekomasti görülebilir. Tümör belirleyicileri normaldir. Ultrasonografide kalsifiye lezyon olarak görünebilir. Tedavide organ koruyucu, sadece tümörün alındığı bir cerrahi uygulanır. Patoloji sonucuna göre gerekirse tüm testis alınabilir. Kötü huylu tümör varlığında karın içi lenf bezleri de cerrahi ile çıkartılmalıdır. Metastaz göstermiş hastalıkta, kemoterapi ve radyoterapiye direnç olduğu için yaşam beklentisi düşüktür.

Granuloza hücreli tümörler ve gonadoblastoma tümörleri çok çok nadir görülür. Patoloji sonucuna göre tedavi şekillendirilir.

14