444 1 633 0(553) 034 2205 prof.sinanekici@gmail.com

Prostat Kanserinde Tedavi Seçenekleri Nelerdir?

Tedavi seçimi yapılırken prostat kanserinin karakterini gösteren “PSA”, “Gleason skoru” ve yayılımını gösteren “evre” bilgileri dikkate alınarak, hastanın yaşı, genel sağlık durumu, ailesel özelliklerinin fikir verdiği genetik yapısı ele alınarak “hastaya özgü tedavi” belirlenmelidir. Tedavinin belirlenmesinde tecrübeli bir üroonkoloji uzmanı mutlaka aktif rol almalıdır. Çünkü, tedavi sonucunun başarılı olması için hasta seçimi ve hangi hastaya hangi tedavi yönteminin en uygun olacağının belirlenmesi çok önemlidir.
Prostat kanseri için günümüzde uluslar arası kılavuzlarda etkinliği kanıtlanmış tedavi seçenekleri şunlardır:

 1. Konservatif İzlem:
  • Aktif izlem: İyi karakterli zararsız prostat kanserine sahip olan bazı hastalara aktif bir tedavi hemen uygulanmayabilir. 10 yıldan fazla yaşam beklentisi olan hasta düzenli kontroller ve yılda bir defa tekrarlanacak prostat biyopsileri ile değerlendirilerek hastalığın seyri takip edilir. Kanserin karakteri değişir ve önemli bir hale gelirse veya hasta tedavi almayı talep ederse, kalıcı tedavi etmek amacıyla aktif kür edici tedavi uygulanır. Aktif izlem için çok iyi hasta seçimi yapmak gereklidir. Bu konuda yapılan aktif izlem ile hemen tedavi uygulamayı karşılaştıran önemli bir çalışmanın kesin sonuçları 2025 yılında elde edilecektir.
  • Bekle-gör yöntemi (ertelenmiş tedavi): Çok kötü prognozlu hastalık olmadıkça, bazı hastalara eşlik eden ciddi başka hastalıklarının olması nedeniyle kanseri hangi evrede olursa olsun, tedavi uygulanmayabilir. Prostat kanseri ilerleme gösterir ve hayat kalitesini bozarsa, şikayetleri tedavi etmeye yönelik palyatif tedaviler uygulanabilir.
 2. Kalıcı kür edici tedavi yöntemleri:
  • Radikal cerrahi tedavi (radikal prostatektomi)
  • Radikal radyoterapi/Brakiterapi
 3. Minimal invaziv deneysel tedaviler:
  • Kriyoterapi
  • Yüksek yoğunluklu odaklanmış ultrason (HİFU)
 4. Hormonal tedavi
 5. Kemoterapi

Prostat kanseri tedavisinin uygulanmasını takiben yapılacak düzenli izlem en az hastalığın ilk tedavisi kadar önemlidir. Çünkü, lokal nüks veya uzak metastaz riski akılda tutulmalı, belirli aralıklarla düzenli kontroller yapılmalıdır.

16