444 1 633 0(553) 034 2205 prof.sinanekici@gmail.com

Lokalize Prostat Kanserinin Tedavisinde Uygulanan Minimal İnvaziv Tedaviler Nelerdir?

Bu tedaviler henüz deneysel aşamadadır. Cerrahi ve radyoterapi için uygun olmayan düşük riskli prostat kanseri olan hastalar için bir seçenek olabilir. Uzun süreli onkolojik etkinlikleri henüz ortaya konulamamıştır. Takip programı ve nüks ortaya çıktığında hangi tedavi yönteminin kullanılacağı netleşmemiştir. Önemli derecede de komplikasyonlara neden olabilmektedir. Bu bilgiler hasta ile paylaşıldıktan sonra tedavi uygulamasına geçilmelidir. Bu kategorideki pek çok uygulamadan ikisi etkinlikte ön plana çıkmıştır: kriyoterapi ve yüksek yoğunluklu odaklanmış ultrason.

KRİYOTERAPİ

Prostat dokusunun dondurulması temeline dayanır. Dondurma işlemi protein denatürasyonu, vasküler staz ve mikrotrombüs oluşumuna neden olarak hücre ölümü gelişmesini sağlar. Transrektal ultrasonografi eşliğinde perineal yerleştirilen kriyo iğneleri prostat içine yerleştirilir. Prostat içindeki sıcaklık -400C’ye kadar indirilir. Tedavi öncesi yeniden, perineal prostat biyopsisi yaparak uygulama alanını belirlemek gerekmektedir. Düşük riskli prostat kanserinde 5 yıllık biyokimyasal nükssüz sağkalım %60-76 olarak rapor edilmiştir. Erektil fonksiyonda %80 kayba neden olmaktadır. İdrar kaçırma %4.4, idrar yapamama %2 ve pelvik ağrı %1.4 oranında görülür. Hastaların %5’inde TUR-P ameliyatı gerektirir.

YÜKSEK YOĞUNLUKLU ODAKLANMIŞ ULTRASON (HİGH İNTENSİTY FOCUSED ULTRASOUND, HIFU)

HIFU uygulaması mekanik, termal ve kavitasyon etkileriyle dokuda oluşturduğu doku ölümü temeline dayanır. Dokuda 650C sıcaklık ile koagülasyon nekrozu oluşturur. Yeniden, perineal prostat biyopsisi yaparak uygulama alanını belirlemek gerekmektedir. Uzun süreli etkileri henüz bilinmemektedir. 5 yıllık biyokimyasal nükssüz sağkalımın %66 olduğu tahmin edilmektedir. İdrar yapamama hastaların hepsinde, idrar kaçırma %9, mesane boynu darlığı %6 ve ereksiyonda kayıp %55-70 oranında görülür. TUR-P ameliyatı gerektirir. Etkinlik arttıkça komplikasyon oranı da artmaktadır.

Sonuç olarak, lokalize prostat kanserlerinin tedavisinde değişik tedavi alternatifleri vardır. Önemli olan hangi hastaya hangi tedavinin uygulanmasının daha isabetli olacağıdır. Bu konuda hastalığa bağlı özellikler yanında, hekimin bilgi ve tecrübesi ile hastanın tercihi de önemlidir.

14